Engineer Turnkey

 
  
บริษัทฯจัดจำหน่ายสินค้าคุณภาพเพื่อสนับสนุนโครงการต่างๆมากมาย ทั้งที่เป็นลูกค้าภายนอกทั่วไปหรือสนับสนุนธุรกิจของบริษัทในเครือ ซึ่งมีหลากหลายแขนงด้วยวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือที่ได้มาตรฐานสากล
Engineer Turnkey
   
   Telecom
   Solar Energy
   Underground
   Substation
   Transmission Line